Centrum Sztucznej Inteligencji

Centum SI to społeczność stawiająca sobie za cel aktywizację w pierwszej kolejności pracowników firm i administaracji, studentów i młodzieży z Lublina w celu badań oraz pogłębiania wiedzy z dziedziny sztucznej inteligencji. Nasze realizacje obejmują badania naukowe (tak zwany research) branży i dziedziny szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, organizowanie warsztatów, tworzenie i publikowanie artykułów naukowych, prowadzenie kanałów naukowych oraz prezentowanie się na konferencjach, a w przyszłości także badania nad technicznymi aspektami SI. Chcemy zainspirować społeczeństwo Lublina i województwa Lubelskiego do aktywnego rozwoju w tej dziedzinie, jednocześnie pokazać w jaki sposób prowadzone są działania biznesowe i cykle technologiczne, chcemy promować naukę i technologię oraz popularyzować sztuczną inteligencję, budować świadomość i kapitał intelektualny.

Nasze działania

Nasze badania