Administratorem Twoich danych osobowych jest deeptechlabs. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi (wskazujemy podstawę do przetwarzania danych).


1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Barbara Szymańska, bszymanska@deeptechlabs.pl.


2. Przedstawicielem Administratora jest Barbara Szymańska, bszymanska@deeptechlabs.pl.


3. Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji, w tym do wysyłania newslettera, zaproszeń na wydarzenia, informacji o aktualnościach i promocjach, a także do komunikacji związanej z obsługą klienta i realizacją usług. Przetwarzanie danych może obejmować takie działania jak: identyfikacja, gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, przetwarzanie, zmiana, dostęp i usuwanie. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.(w tym miejscu podajemy cel przetwarzania danych) na podstawie art. 13 i 14 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.).


4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.


5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Oraz wysłany będzie mail z aktualizacją, w przypadku braku odpowiedzi na wysłany mail, dane będą usunięte w ciągu 3 miesięcy.


6. Podanie danych jest dobrowolne.


7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym odbiorcom.


8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


9. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Proces ten polegał będzie na dobraniu i dzieleniu się przez zepół deeptechlabs odpowiednią dobraną dla Ciebie treścią.